Jdi na obsah Jdi na menu
 


Herní řád internetové soutěže SDH Jáchymov

 

Herní řád internetové soutěže o věcné ceny vybrané výborem SDH Jáchymov


 

SDH Jáchymov, adresa: Nám. Republiky 1028, 362 51 Jáchymov (dále jen SDH Jáchymov), které je provozovatelem internetových stránek http://www.hasicijachymov.estranky.cz, vydává následující pravidla internetové soutěže o upomínkové předměty.


 

o věcné ceny vybrané výborem SDH Jáchymov (dále jen Soutěž)


 

 1. Soutěž je veřejnou soutěží podle §847 a násl. občanského zákoníku. Soutěž probíhá od 1.4.2011 a každý následující kalendářní měsíc s jiným zadáním Soutěžní otázky

 2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České Republiky

 3. Úkolem soutěžících je správně zodpovědět Soutěžní otázku, která bude vyhlášena vždy první den kalendářního měsíce na internetových stránkách http://www.hasicijachymov.estranky.cz, a svojí odpověď na Soutěžní otázku k dánému měsíci zaslat nejpozději do 28 dne téhož měsíce na e-mailovou adresu: sdh.jachymov@seznam.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést: soutěž o ceny a měsíc patřící k dané otázce (např. soutěž o ceny – Březen) a v textu zprávy kromě odpovědi na Soutěžní otázku uvést své jméno, příjmení a adresu bydliště. Soutěžící tímto berou na vědomí a souhlasí s tím, že jejich jméno, přijmení a bydliště mohou být v případě výhry zveřejněny na internetových stránkách http://www.hasicijachymov.estranky.cz

 4. Každý soutěžící se může Soutěže v daný měsíc zúčastnit pouze jednou, tzn. že může zaslat pouze jeden e-mail s odpovědí na Soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

 5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví Soutěžní otázku pro daný měsíc a jejichž e-mail bude obsahovat požadované údaje a doručen ve stanovené lhůtě, bude vylosován jeden výherce, který získá věcnou cenu vybranou výborem SDH Jáchymov

 6. Výherci budou o výhře informováni na e-mailovou adresu ze které přišla správná odpověď. Cena bude výherci odeslána na na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady ve prospěch SDH Jáchymov

 7. Správná odpověď na Soutěžní otázku na každý měsíc a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách http://hasicijachymov.estranky.cz Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

 8. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Jan Vostrčil, strosta SDH Jáchymov. V případě jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí výboru SDH Jáchymov ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a s podmínkami Soutěže

 9. Reklamace cen či výher není v žádném případě přípustná.

 10. Na jakékoliv ceny či výhry v rámci Soutěže není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné

 11. SDH Jáchymov si vyhrazuje právo vyloučit za Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovený tímto herním řádem.

 12. SDH Jáchymov si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo Soutěž bez udání důvodu zcela odvolat.

 13. Tento herní řád v jeho platném znění bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách http://hasicijachymov.estranky.cz


 


 

V Jáchymově dne 31.3.2011